ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΦΕ,ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ – MASTER ROAST Ι Κ Ε-, ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΠΟΤΑ – ΠΡΟΦΑΡΤΑ -ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 25, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ.