ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΟΙ ΚΑΡΙΚΑ ΟΕ, ΔΕΠΕ ΚΕΡΑΤΕΑΣ ΟΤ1054-06Ν, ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1325653.