ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ,  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 17, ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1325222.

ΓΝ.ΛΕΙΤ. ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 1325222. PDF 86,77 KB27/11/23 11:32:14