ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ – ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΣΙΔΗΡΟ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΝΙΚΟΛΑΣ ΤΣΑΜΗΣ, ΛΕΩΦ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 116, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1327262.