ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗΣ ΒΑΦΗΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑΟΕ, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, 16, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1327281.