ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ-ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ IN VITRO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΤΕΣΤ ΤΑΧΕΙΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ, ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-DYONMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞ ΚΑΤΑΣΚ ΕΜΠΟΡ ΔΙΑΝΙΑΤΡΟΤΕΧΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜ ΠΡΟΙΟΝΤ ΚΑΙ ΥΠΗΡ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡ ΠΑΡ,ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΛΑΥΡΙΟΥ 182-184, ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1327129.