ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ – ΥΦΑΝΤΗΡΙΟ,  ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΝΕΦ ΝΕΦ NEF NEF ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΕΥΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΝΤΑΛΙΑΣ 9, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1327469.

ΓΝΩΣΤ.ΛΕΙΤ. NEF NEF 1327469 PDF 90,24 KB08/12/23 12:29:48