ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ, 4ο ΧΛΜ, ΔΗΜΟΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1317711.