ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΗΣ BAKER S CREATIONS 

Ι Κ Ε ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ  26 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 61,52 KB09/01/24 10:04:22