ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΑΡΤΟΓΝΩΣΙΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού ΕΘΝΑΡΧΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ 2 & ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΟΥ στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,80 KB11/04/22 09:45:55
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,76 KB11/04/22 09:46:33