ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΑΥΠΗΓΕΙΟΥ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-N F UNIQUE BOATS Ο Ε, ΠΟΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1334449.