ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΝΤΟΝΑΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” επί της οδού  ΘΗΒΩΝ 261 στο Δήμο  Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,88 KB14/04/22 12:34:05