ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ-ΑΦΟΙ Γ ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ ΕΕ, ΠΥΡΑΚΑΝΘΟΥ 12, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗΣ, ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ:1336973.