ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Ε ΚΑΣΣΙΝΑΚΗΣ ΑΕ ΒΙΟΜ. ΠΛΑΣΤ. ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛ. ΥΛΙΚΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΛΥΚΑΒΥΤΟΥ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,69 KB07/03/24 09:09:30