ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ KY GROUP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΘΕΣΗ ΠΟΚΑ -ΒΙΠΑ ΚΟΡΩΠΙΟΥ -31ΧΛΜ ΒΑΡΗΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 92,07 KB26/03/24 02:01:23