ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΟΥΛΑΣ” ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 26χλμ ΤΗΣ ΛΕΩΦ. ΑΘΗΝΩΝ – ΛΑΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,49 KB02/04/24 01:16:22