ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΖΑΦΕΙΡΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΥΠΡΟΥ 55 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 220,01 KB05/04/24 09:26:08