ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΡΤΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΗ Π. ΠΑΠΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ.ΙΩΝΙΑΣ ΑΡ. 104 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 90,76 KB17/04/24 09:19:48