ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑΒΡΟΥΤΑ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 74 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 87,32 KB17/04/24 10:44:09