ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ INOVIA ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ. 32 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,95 KB19/04/24 11:22:02