ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΤΗΣ Α Α Κ ΚΩΤΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΕΡΓΑΜΟΥ 3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 62,76 KB20/05/24 12:28:31