ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ “DYONMED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΛΑΥΡΙΟΥ ΑΡ. 182-184 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,11 KB31/05/24 12:13:31