ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ 78  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,62 KB10/06/24 10:31:30