ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ STICKERS HELLAS ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ  ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΙΩΝΙΑΣ ΑΡ. 94 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 93,02 KB11/06/24 09:54:03