ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΜΕΝΤΑΣ ΑΡ. 3 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,42 KB17/06/24 10:20:36