ΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Η ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ MEDICON HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΕΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΕΛΙΤΩΝΑ 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΗΝΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.Α.Α. ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1195290 (ver. 1).

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 91,70 KB25/06/24 11:06:38