ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΖΑΚΟΣ Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ. 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1361010.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 89,50 KB01/07/24 01:36:50