ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΙΤΕΑΣ & ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ 6 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 100,96 KB02/07/24 10:54:24