ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΙΝΤ ΣΙΛΚ ΠΡΟΝΤΑΚΣΙΟΝ ΔΙΑΦΙΜΗΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΤΣΑΜΑΛΗ 63 & Β. ΧΡΗΣΤΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1361540.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 96,12 KB05/07/24 01:41:27