ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ “ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΙΜΙΩΤΗΣ” ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ 21 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 67,84 KB22/02/23 12:22:30
ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 86,64 KB22/02/23 12:23:33