ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ” επί της οδού  Ταιναρου 26 στο Δήμο  Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 67,61 KB01/02/22 09:28:20