ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της ” ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ ΠΑΝ ΓΕΩΡ Ο Ε “ επί της οδού 

ΠΕΛΟΠΙΔΑ 172 στο Δήμο Περιστερίου. 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 81,17 KB03/01/22 10:18:00