ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΓΑΙΤΑΝΗΣ”  επί της οδού ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 246 στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 69,86 KB05/10/22 08:51:21