ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ της “ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΚΡΙΕΛΑΣ”  επί της οδού

ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ 86 & ΠΑΡΝΩΝΟΣ στο Δήμο Περιστερίου.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 68,22 KB16/11/22 09:44:03