ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΦΙΛΜ), ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΑΦΟΙ ΒΛΑΧΟΥ ΑΒΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ AΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ, ΣΤΗ Λ.ΠΡΟΦΑΡΤΑ – ΘΕΣΗ ΤΖΙΜΑ, ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΡΩΠΙΑΣ,  ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ: 1262304.