ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΙΣΚΟΥ  ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ 51 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,16 KB31/10/23 09:08:03