ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ Λ. ΥΠΟΣΜΗΝΑΓΟΥ ΠΑΡΟΥΣΗ ΑΡ.20 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 70,24 KB11/04/24 09:13:52