ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ALPLA PACKAGING GREECE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ 1ο ΧΛΜ ΤΗΣ Λ. ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,93 KB30/04/24 02:07:37