ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΖΑΚΟΣ ΟΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ ΑΡ. 7 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,84 KB13/05/24 02:07:48