ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΞΕΝΟΦΑΝΟΥΣ ΑΡ. 33 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 74,36 KB14/05/24 09:53:35