ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΒΑΡΒΟΥΤΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 68 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 75,66 KB24/05/24 12:13:03