ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΑ ΧΡΥΣΑΚΗ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΑΡ. 34 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 71,42 KB27/05/24 10:25:43