ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Κ ΘΕΟΔΩΡΑ ΓΚΙΟΚΑ ΟΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 70 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 78,37 KB27/05/24 10:30:20