ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΑΒΡΙΔΗΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΣΗΣ ΑΡ.199 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 65,81 KB12/06/24 01:10:25