ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΛΑΧΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ 64 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,40 KB19/06/24 09:07:39