ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ MARINA SPAC ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ  Λ.ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΠΑΥΛΟΥ ΑΡ. 133 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ ΤΗΣ Π. Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ.ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1360032.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 67,88 KB26/06/24 09:24:52