ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ INTERTRADE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΧΑΡΤΟΥ ΑΒΕΕ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ  1360282.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 72,43 KB26/06/24 02:48:07