ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  ΑΝΤΙΣΘΕΝΟΥΣ 8 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΧΑÏΔΑΡΙΟΥ

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 82,59 KB05/07/24 08:59:50