ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗN ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΗΣ Ή ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Ι. ΔΕΜΙΡΗΣ Μ.Ι.Κ.Ε. ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ  Ι. ΝΙΚΑ ΑΡ. 17 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΑΡ. ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1361764.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF 73,39 KB08/07/24 09:49:51