ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ Η΄ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΩΝ,ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗΣ- ΕΥΡΩΠΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ- επί της οδού Ιωάννου Μεταξά αρ. 62, στο Δήμο Κρωπίας.